Det er i dialogen, hemmeligheden ligger.

 • Træningsprogrammer

  Vi har en række træningsprogrammer, som giver et højt udbytte såvel på det personlige plan, som på det organisatoriske område. De kan bruges af enkeltpersoner, såvel som grupper. Programmerne findes på tysk, engelsk, polsk og dansk, dog ikke alle sammen. Se det respektive sprog.

 • Kursusmateriale og værktøjer

  BTT gennemfører en række aktiviteter, både i forhold til enkeltpersoner, men også i forhold til grupper. Det kan være lukkede træninger for virksomheder/afdelinger og åbne træninger for flere virksomheder/afdeligner. Alle aktiviteterne er baseret på udvikling af såvel mennesker som organisationer. Vi har udviklet en række værktøjer, som også kan erhverves af andre.

 • Spil til udvikling af men-nesker og organisationer

  BTT har en række brætspil, som kan bruges til træning og udvikling. De kan gennemføres med eller uden en facilitator. Vi har spil inden for ledelse, motivation, strategi og salg.

 • Videndeling

  BTT har skrevet en række artikler om ledelse og forretningsudvikling, salg samt træning og motivation, vækst og værdiskabelse i organisationer. Vi har også skrevet artikler omkring personlig udvikling og udvikling af det menneskelige potentiale.

Business Training Tools

 

På Business Training Tools’ hjemmeside vil du finde forskellige spil, programmer, værktøjer, metoder, m.v., som kan fremme udvikling og vækst såvel i organisationer og virksomheder som personligt.

 

I alle virksomheder findes et stort potentiale, som ikke bliver udnyttet fuldt ud. Ved hjælp af vores træningsprogrammer, spil og værktøjer kan dette potentiale frigives og udnyttes, hvilket vil skabe stor værdi og mærkbare resultater for din virksomhed.

Referencer & Resultater

 

Se listen over referencer og resultater.

Vi har opnået store resultater med vores programmer og vores træning, såvel på et individuelt plan som i organisationer, samt inden for det private og det offentlige. Vi har både trænet enkelte personer og store grupper. Se venligst vores resultatliste – den taler for sig selv.


Læs mere

Nyheder

 

Business Training Tools

Adresse: Strandmøllevej 2, 6000 Kolding

Telefon: +45 75 50 56 33

Copyright © 2015 Business Training Tools

 Alle rettigheder forbeholdes.